How to use Google Bard, the latest AI chatbot service

How to use Google Bard, the latest AI chatbot service

Google Bard został uruchomiony w ramach budzenia sztucznej inteligencji (AI), podobnie jak ChatGPT, który jest konkurentem. Symuluje on rozmowy z człowiekiem i wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego oraz uczenie maszynowe, aby zapewnić pomocne odpowiedzi na wszelkie pytania, które możesz mieć. Narzędzia te mogą być szczególnie przydatne dla małych firm, które chcą zapewnić klientom wsparcie w języku naturalnym bez konieczności zatrudniania dużych zespołów wsparcia lub rozszerzania narzędzi wyszukiwania Google.

Secrets of LinkedIn - How to Harness the Potential of Your Profile 1

Secrets of LinkedIn - How to Build a Personal Brand

Learn the strategies that will transform your profile into a powerful networking tool on LinkedIn.

Contents
  • Czym jest Google Bard?
  • W jakim pytaniu Google Bard się pomylił?
  • Jak korzystać z Google Bard?
  • Google Bard vs. ChatGPT
  • Kiedy Google Bard będzie dostępny?

Bard może być zintegrowany ze stronami internetowymi, platformami komunikatów, aplikacjami na komputery stacjonarne i mobilne oraz szeregiem systemów cyfrowych. Będzie, co najmniej. Nie jest jeszcze dostępny poza ograniczonym przebiegiem beta-testów, przynajmniej na razie.

Czym jest Google Bard?

Google demoing its Bard AI offering car buying advice.

Google Bard to odpowiedź Google na ChatGPT. Jest to chatbot AI, który posiada wiele z tych samych funkcji co ChatGPT.

Jest rozwijany od kilku lat i wykorzystuje technologię LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Jest zbudowany na szczycie architektury sieci neuronowej Transformer firmy Google, która była również używana jako podstawa innych narzędzi AI, takich jak ChatGPT’s GPT-3 Language Model.

Na jakie pytanie Google Bard nie odpowiedział?

Zaprezentowany po raz pierwszy 6 lutego 2023 roku, Google Bard miał trudny start, ponieważ w swojej wstępnej demonstracji Google Bard popełnił błąd, odpowiadając na pytanie o ostatnie odkrycia James Webb Space Telecsope. Chociaż twierdził, że jako pierwszy sfotografował egzoplanetę poza orbitą naszego Układu Słonecznego, w rzeczywistości stało się to wiele lat wcześniej. Fakt, że Google Bard wyświetlał tak nieprawdziwe informacje z taką pewnością siebie, ściągnął na narzędzie ostrą krytykę, rysując porównania do słabości ChatGPT. W odpowiedzi, cena akcji Google spadła o kilka punktów.

Jak korzystać z Google Bard?

W chwili pisania tego tekstu, Google Bard był dostępny tylko dla kilku beta testerów. Google planuje jednak szersze uruchomienie w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. CEO Sundar Pichai początkowo przyspieszył rozwój Google Bard na początku 2022 roku po oznakach udanego rozwoju ChatGPT. To jest tylko prawdopodobne, że kontynuował apace z ciągłym pozytywnym zasięgiem prasy ChatGPT otrzymał w 2023 roku.

Jeśli nie jesteś częścią pożądanych beta testerów Barda, będziesz musiał poczekać, aż usłyszymy od Google.

Google Bard vs. ChatGPT

Microsoft demoing how its ChatGPT-powered chat bot in Bing works.
ChatGPT jest już używany do odpowiedzi w języku naturalnym w wynikach wyszukiwarki Microsoft Bing. Andrew Martonik / Digital Trends

Zarówno Google Bard, jak i ChatGPT wykorzystują modele języka naturalnego i uczenie maszynowe do tworzenia swoich chatbotów, ale każdy z nich ma inny zestaw funkcji. W chwili pisania tego tekstu ChatGPT jest całkowicie oparty na danych, które w większości zostały zebrane do 2021 roku, podczas gdy Google Bard ma potencjał, aby wykorzystać aktualne informacje do swoich odpowiedzi. ChatGPT skupia się przede wszystkim na odpowiadaniu na pytania i udzielaniu odpowiedzi. Jednak obecnie jest on włączony do wyników wyszukiwania Binga, aby odpowiedzieć na więcej rozmów. Google Bard będzie wykorzystywany w podobny sposób, ale tylko do rozszerzenia Google.

Oba chatboty korzystają z nieco innych modeli językowych. Google Bard korzysta z LaMBDA, natomiast ChatGPT z GPT (Generative Pres-trained Transformer). ChatGPT posiada detektor plagiatów, którego Google Bard obecnie nie posiada.

ChatGPT jest również dostępny do przetestowania, podczas gdy Google Bard jest ograniczony do beta testerów.

Kiedy Google Bard będzie dostępny?

Google Bard jest dostępny w ograniczonej wersji dla małej grupy beta testerów. Nie podano twardego timeline dla jego szerszego rolloutu. Google SEO Sundar Pichai stwierdził, że Google Bard zostanie wkrótce wykorzystany do ulepszenia wyszukiwarki Google.

Similar Posts