Social media coverage statistics for 2023

Social media coverage statistics for 2023

Podczas analizy zasięgu mediów społecznościowych, marketerzy mogą mieć różne sposoby patrzenia na ten społeczny KPI.

Secrets of LinkedIn - How to Harness the Potential of Your Profile 1

Secrets of LinkedIn - How to Build a Personal Brand

Learn the strategies that will transform your profile into a powerful networking tool on LinkedIn.

Dla niektórych menedżerów mediów społecznościowych metryka „reach” oznacza zaangażowanie przez zasięg, podczas gdy inni – słysząc ten termin – myślą o danych dotyczących wskaźnika zasięgu.

W tej kwestii zobaczmy, co analiza 933,200 postów społecznościowych ujawniła na temat zasięgu mediów społecznościowych w 2022 roku.

1. Dane dotyczące zasięgu w mediach społecznościowych
2. Facebook i Instagram engagement by reach stats for 2022
3. Metodologia

This is a quote from Christina Garnett - senior marketing manager at Hubspot about social media reach in 2022.

Zasięg mediów społecznościowych to jeden z najważniejszych KPI treści, liczący całkowitą liczbę unikalnych widzów, których miały Twoje posty społecznościowe.

Szczególnie istotne dla pomiaru świadomości marki, zasięg mediów społecznościowych jest jednym z metryk go-to menedżerów mediów społecznościowych analizowanych pod kątem tego celu biznesowego.

Średni wskaźnik zasięgu można obliczyć, dzieląc całkowity zasięg postu przez całkowitą liczbę śledzących i mnożąc wynik przez 100.

W ciągu ostatnich kilku lat kilka badań social media podkreśliło wyższość Instagrama w wydajności w porównaniu z Facebookiem.

Czy to ze względu na zwiększony zasięg, zaangażowanie i wiele innych KPI, Instagram okazał się lepszym wyborem dla celów marketingowych.

This is a quote from Andy Crestodina regarding social media reach.

Podczas gdy w 2022 roku Instagram rejestruje średni wskaźnik zasięgu na poziomie 13,51%, średni wskaźnik zasięgu Facebooka wzrasta tylko do 8,60%.

Jednak patrząc na dane, istnieje oczywista tendencja spadkowa dla średnich wskaźników zasięgu w wielu kanałach mediów społecznościowych, z Instagramem otrzymującym najbardziej zauważalne spadki.

Here's a chart showing what's the organic social media reach for Facebook and Instagram in 2022.

W porównaniu z wartościami z ubiegłego roku, średni wskaźnik zasięgu spada o 29% na Instagramie i o 9% na Facebooku.

This is a quote from Dorien Morin-van Dam - social media speclialist about social media reach

2. Statystyki zaangażowania na Facebooku i Instagramie według zasięgu w 2023 r.

Średni wskaźnik zaangażowania na post według zasięgu można zdefiniować jako całkowite zaangażowanie (które obejmuje sumę kilku KPI, w zależności od analizowanej platformy) podzielone przez liczbę opublikowanych postów, a następnie wszystkie podzielone przez całkowity zasięg.

Końcowy wynik należy pomnożyć przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

Z zasięgiem reprezentującym całkowitą liczbę unikalnych widzów post społeczny zdobył, zaangażowanie przez zasięg wyświetla ile interakcji post zebrał od tych widzów.

Ponieważ posty społecznościowe marki są zwykle widziane tylko przez część jej całkowitych zwolenników w mediach społecznościowych, wskaźnik zaangażowania według zasięgu jest uważany za bardziej dokładny i wnikliwy sposób uzyskania danych dotyczących zaangażowania.

W porównaniu ze wskaźnikiem zaangażowania według zwolenników, zaangażowanie według zasięgu jest często preferowaną formułą podczas pomiaru zaangażowania.

To dlatego, że ta wersja pomiaru pokazuje, jak istotny był kawałek treści dla tych użytkowników, którzy faktycznie go widzieli.

This is a chart showing what's the engagement rate by reach on Facebook and Instagram in 2022.

W większości przypadków osoby, do których dotarła treść stanowią mniejszą bazę niż całkowita baza followersów.

Przy mniejszej liczbie użytkowników branych pod uwagę jako punkt odniesienia, w tej sytuacji, będą znaczne różnice w liczbach przy obliczaniu zaangażowania zarówno przez zwolenników, jak i zasięg.

Jak wykazało nasze badanie benchmarków branży mediów społecznościowych, patrząc na średni wskaźnik zaangażowania przez zwolenników, istnieje zauważalna różnica między poziomami zaangażowania, jakie oferują Facebook i Instagram.

Ponadto, niezależnie od tego, jak marketerzy mogą patrzeć na zaangażowanie, zgodnie z danymi, jedna rzecz jest jasna – Instagram rejestruje wyższe wskaźniki zaangażowania niż Facebook.

Podczas gdy Instagram uzyskuje wskaźnik zaangażowania przez zasięg średnio na poziomie 3,35%, Facebook odnotowuje średnie wartości, które sięgają maksymalnie zaledwie 1,40%

This is a quote of a Facebook marketing expert - Mari Smith - about social media reach.

3. Methodology

Wyniki tego badania oparte są na analizie 933,200 postów społecznościowych, opublikowanych w okresie lipiec 2021-lipiec 2022, podzielonych w następujący sposób: 613.013 postów na Facebooku i 320,187 postów na Instagramie.

Pozostałe platformy mediów społecznościowych nie zostały uwzględnione w tym badaniu, ponieważ niektóre mają różne sposoby obliczania zaangażowania, a inne nie oferują danych dotyczących zasięgu.

Related articles:

Similar Posts