Jak korzystac z Collab aplikacji do teledyskow na Facebooku

Jak korzystać z Collab, aplikacji do teledysków na Facebooku

Sekrety LinkedIn – Jak Wykorzystac Potencjal Swojego Profilu 1

Sekrety LinkedIn – Jak Zbudować Markę Osobistą

Poznaj strategie, które przekształcą Twój profil w potężne narzędzie networkingowe na LinkedIn.

Co wiedzieć

 • Aby nagrać swój pierwszy film, stuknij znak plusa (+) > nagrywać > zatrzymywać się i opcjonalnie przyciąć, a następnie stuknij w prawy górny róg strzałka.
 • Uzyskiwać znak plusa (+) > 1, 2 Lub 3 > nagrywać > zatrzymywać się, powtórz przez trzeci film, a następnie stuknij Wybierz piosenkę śledzony przez Post.
 • Stuknij w znak plusa (+) w prawym dolnym rogu filmu innej osoby, aby dodać własne filmy do filmów tej osoby.

W tym artykule opisano, jak skonfigurować i używać aplikacji Collab Video na Facebooku. Współpraca jest dostępna tylko na iOS; do korzystania z aplikacji potrzebny jest system iOS 13 lub nowszy.Jak skonfigurować współpracę

Co to jest współpraca? Collab to aplikacja, która pozwala łączyć i synchronizować do trzech filmów od maksymalnie trzech różnych osób. Możesz samodzielnie przesłać wszystkie trzy filmy, aby utworzyć własny post w ramach współpracy, lub możesz użyć filmu od kogoś innego, a następnie dodać do niego własny film (lub filmy).


 1. Pobierz aplikację Współpraca z App Store.


 2. Otwórz aplikację i dotknij Zaloguj się za pomocą Apple.


 3. Potwierdź swój wiek za pomocą numerowane menu u dołu ekranu, a następnie użyj Identyfikator twarzy lub wpisz swój Identyfikator Apple’a zalogować się.


 4. Wprowadź a nazwa użytkownika, Wyświetlana nazwa I Bio w podanych polach, aby zakończyć proces zakładania konta. Możesz także dotknąć zdjęcie profilowe ikonę, aby przesłać zdjęcie.


Jak stworzyć własny wspólny film

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć i opublikować własny zestaw trzech zsynchronizowanych filmów.


 1. Stuknij w znak plusa (+) ikona w dolnym menu.

  Notatka

  Jeśli tworzysz film po raz pierwszy, musisz zezwolić aplikacji na dostęp do kamery i mikrofonu. Uzyskiwać OK kontynuować.

 2. Uzyskiwać Kontynuować u dołu ekranu.


 3. Stuknij w nagrywać w dolnej środkowej części, aby rozpocząć odliczanie i rozpocząć nagrywanie pierwszego filmu. Stuknij w zatrzymywać się przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. Możesz nagrać do jednej minuty materiału wideo.

  Wskazówka

  Stuknij i przytrzymaj metronom (128) przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć taktowanie. Aby to usłyszeć, musisz założyć słuchawki.

 4. Użyj narzędzie do przycinania u dołu ekranu, aby wybrać klip do umieszczenia w filmie, maksymalnie do 15 sekund.


 5. Stuknij w strzałka przycisk w prawym górnym rogu. Twój film zostanie zduplikowany i będzie wyświetlany w każdym z trzech miejsc na następnej karcie.


 6. Aby nagrać inny film, który zajmie miejsce jednego z trzech miejsc, dotknij ikony znak plusa (+) przycisk i wybierz 1, 2 Lub 3.


 7. Stuknij w nagrywać aby nagrać drugi film, a następnie stuknij ikonę zatrzymywać się przycisk, aby zatrzymać nagrywanie.


 8. Stuknij w <> w lewym górnym rogu właśnie nagranego wideo, aby wyrównać klip.


 9. Uzyskiwać < I > po obu stronach filmu, aby wyrównać dźwięk drugiego filmu z dźwiękiem pierwszego.


 10. Po wyrównaniu dotknij Ratować.


 11. Powtórz kroki od 6 do 11, aby sfilmować i wyrównać trzeci i ostatni klip wideo.

  Wskazówka

  Możesz ponownie nagrać klip, dotykając ikony znak plusa (+) ikonę i wybierając spację (1, 2 Lub 3), które chcesz ponownie nagrać.

 12. Uzyskiwać Następny.


 13. Uzyskiwać Wybierz piosenkę , aby dodać nazwę utworu i wykonawcę do swojego filmu. Możesz wyszukać popularną piosenkę lub dotknąć znak plusa (+) obok pola wyszukiwania, aby dodać Tytuł I Artysta ręcznie.


 14. Uzyskiwać Post.

  Notatka

  Gdy opublikujesz swój film, będzie on dostępny dla innych osób do wykorzystania we własnych projektach. Jeśli usuniesz jeden ze swoich klipów, nie będzie on już pojawiał się w kolaboracjach innych osób.


 15. Twój nowo opublikowany film Collab pojawi się w Twoim profilu i na stronie głównej.

  Wskazówka

  Aby usunąć wcześniej opublikowany film Collab, dotknij ikony trzy poziome kropki w prawym górnym rogu i wybierz Usuwać.

Jak stworzyć wspólny film z kimś innym

Znajdź filmy wideo innych osób, przewijając swoją stronę główną lub dotykając ikony szkło powiększające w dolnym menu, aby wyszukać filmy z określonymi utworami i wykonawcami.


 1. Stuknij w znak plusa (+) ikonę w prawym dolnym rogu czyjegoś filmu Collab.


 2. Stuknij w znak plusa (+) ikona u dołu ekranu.


 3. Uzyskiwać 1, 2 Lub 3 aby wybrać żądaną przestrzeń wideo, a następnie wybierz Następny.


 4. Stuknij w nagrywać aby nagrać drugi film, a następnie stuknij ikonę zatrzymywać się przycisk, aby zatrzymać nagrywanie.

  Notatka

  Pamiętaj, że długość Twojego klipu musi odpowiadać długości filmu oryginalnego autora.

 5. Stuknij w <> w lewym górnym rogu właśnie nagranego wideo, aby wyrównać klip.


 6. Opcjonalnie powtórz kroki od 2 do 5, jeśli chcesz dodać kolejny film, a następnie stuknij Następny.


 7. Opcjonalnie dotknij nazwa utworu i wykonawca aby go edytować lub zmienić, a następnie stuknij Post.


Podobne wpisy