How to use the Collab music video app on Facebook

How to use Collab, Facebook's music video app

Secrets of LinkedIn - How to Harness the Potential of Your Profile 1

Secrets of LinkedIn - How to Build a Personal Brand

Learn the strategies that will transform your profile into a powerful networking tool on LinkedIn.

What to know

 • Aby nagrać swój pierwszy film, stuknij znak plusa (+) > nagrywać > zatrzymywać się i opcjonalnie przyciąć, a następnie stuknij w prawy górny róg arrow.
 • Get znak plusa (+) > 1, 2 Or 3 > nagrywać > zatrzymywać się, powtórz przez trzeci film, a następnie stuknij Wybierz piosenkę traced by Post.
 • Tap on plus sign (+) w prawym dolnym rogu filmu innej osoby, aby dodać własne filmy do filmów tej osoby.

W tym artykule opisano, jak skonfigurować i używać aplikacji Collab Video na Facebooku. Współpraca jest dostępna tylko na iOS; do korzystania z aplikacji potrzebny jest system iOS 13 lub nowszy.Jak skonfigurować współpracę

Co to jest współpraca? Collab to aplikacja, która pozwala łączyć i synchronizować do trzech filmów od maksymalnie trzech różnych osób. Możesz samodzielnie przesłać wszystkie trzy filmy, aby utworzyć własny post w ramach współpracy, lub możesz użyć filmu od kogoś innego, a następnie dodać do niego własny film (lub filmy).


 1. Pobierz aplikację Współpraca From the App Store.


 2. Otwórz aplikację i dotknij Zaloguj się za pomocą Apple.


 3. Potwierdź swój wiek za pomocą numerowane menu u dołu ekranu, a następnie użyj Identyfikator twarzy lub wpisz swój Identyfikator Apple’a zalogować się.


 4. Wprowadź a username, Wyświetlana nazwa I Bio w podanych polach, aby zakończyć proces zakładania konta. Możesz także dotknąć profile picture ikonę, aby przesłać zdjęcie.


Jak stworzyć własny wspólny film

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć i opublikować własny zestaw trzech zsynchronizowanych filmów.


 1. Tap on znak plusa (+) icon in the bottom menu.

  Note

  Jeśli tworzysz film po raz pierwszy, musisz zezwolić aplikacji na dostęp do kamery i mikrofonu. Uzyskiwać OK follow up.

 2. Get Continue At the bottom of the screen.


 3. Tap on nagrywać w dolnej środkowej części, aby rozpocząć odliczanie i rozpocząć nagrywanie pierwszego filmu. Stuknij w zatrzymywać się przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. Możesz nagrać do jednej minuty materiału wideo.

  Tip

  Stuknij i przytrzymaj metronom (128) przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć taktowanie. Aby to usłyszeć, musisz założyć słuchawki.

 4. Użyj narzędzie do przycinania u dołu ekranu, aby wybrać klip do umieszczenia w filmie, maksymalnie do 15 sekund.


 5. Tap on arrow przycisk w prawym górnym rogu. Twój film zostanie zduplikowany i będzie wyświetlany w każdym z trzech miejsc na następnej karcie.


 6. Aby nagrać inny film, który zajmie miejsce jednego z trzech miejsc, dotknij ikony plus sign (+) przycisk i wybierz 1, 2 Or 3.


 7. Tap on nagrywać aby nagrać drugi film, a następnie stuknij ikonę zatrzymywać się przycisk, aby zatrzymać nagrywanie.


 8. Tap on <> w lewym górnym rogu właśnie nagranego wideo, aby wyrównać klip.


 9. Get < I > po obu stronach filmu, aby wyrównać dźwięk drugiego filmu z dźwiękiem pierwszego.


 10. Po wyrównaniu dotknij Save.


 11. Powtórz kroki od 6 do 11, aby sfilmować i wyrównać trzeci i ostatni klip wideo.

  Tip

  Możesz ponownie nagrać klip, dotykając ikony znak plusa (+) ikonę i wybierając spację (1, 2 Or 3), które chcesz ponownie nagrać.

 12. Get Next.


 13. Get Wybierz piosenkę , aby dodać nazwę utworu i wykonawcę do swojego filmu. Możesz wyszukać popularną piosenkę lub dotknąć znak plusa (+) obok pola wyszukiwania, aby dodać Tytuł I Artysta ręcznie.


 14. Get Post.

  Note

  Gdy opublikujesz swój film, będzie on dostępny dla innych osób do wykorzystania we własnych projektach. Jeśli usuniesz jeden ze swoich klipów, nie będzie on już pojawiał się w kolaboracjach innych osób.


 15. Twój nowo opublikowany film Collab pojawi się w Twoim profilu i na stronie głównej.

  Tip

  Aby usunąć wcześniej opublikowany film Collab, dotknij ikony three horizontal dots in the upper right corner and select Remove.

Jak stworzyć wspólny film z kimś innym

Znajdź filmy wideo innych osób, przewijając swoją stronę główną lub dotykając ikony szkło powiększające w dolnym menu, aby wyszukać filmy z określonymi utworami i wykonawcami.


 1. Tap on znak plusa (+) ikonę w prawym dolnym rogu czyjegoś filmu Collab.


 2. Tap on znak plusa (+) ikona u dołu ekranu.


 3. Get 1, 2 Or 3 aby wybrać żądaną przestrzeń wideo, a następnie wybierz Next.


 4. Tap on nagrywać aby nagrać drugi film, a następnie stuknij ikonę zatrzymywać się przycisk, aby zatrzymać nagrywanie.

  Note

  Pamiętaj, że długość Twojego klipu musi odpowiadać długości filmu oryginalnego autora.

 5. Tap on <> w lewym górnym rogu właśnie nagranego wideo, aby wyrównać klip.


 6. Opcjonalnie powtórz kroki od 2 do 5, jeśli chcesz dodać kolejny film, a następnie stuknij Next.


 7. Opcjonalnie dotknij nazwa utworu i wykonawca aby go edytować lub zmienić, a następnie stuknij Post.


Similar Posts